• Giải pháp thiết kế nhà lệch tầng

    Giải pháp thiết kế nhà lệch tầng

    24-05-2016

    Nếu căn nhà của bạn có diện tích khá hạn chế, nên lựa chọn giải pháp thiết kế nhà lệch tầng. Vì kiểu kiến trúc này vừa giúp bạn tiết kiệm được phần đất nhỏ hẹp, vừa giúp tổng thể ngôi nhà được thông thoáng.