• Xây nhà thời bão giá

    30-08-2014

    Theo SGTT.VN - Từ giữa tháng hai đến nay, giá vật liệu xây dựng, nhân công cùng lên giá từ 20 – 30% khiến cho người xây nhà lẫn các nhà thầu xây dựng đều gặp khó.